Lễ khánh thành nhà máy LG Hải Phòng

Công ty Thiên Vũ hân hạnh là đơn vị sản xuất và thi công phục vụ '' Lễ khánh thành nhà máy LG Hải Phòng ''.

Thời gian: Ngày 04/12/2017
Địa chỉ: Nhà máy LG Hải Phòng

Một số hình ảnh tiêu biểu.