Lễ khởi công dự án khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN đồng văn IV - Kim Bảng, Hà Nam

Công ty Thiên Vũ hân hạnh là đơn vị sản xuất, thi công phục vụ sự kiện '' Lễ khởi công dự án khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN đồng văn IV - Kim Bảng, Hà Nam ''.

Thời gian : Ngày 19/05/2017 
Địa chỉ : Đồng văn IV, Kim Bảng, Hà Nam.

Một số hình ảnh tiêu biểu.