Lễ tổng kết 2013 và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Ngày 18 tháng 1 năm 2014, bên cạnh việc tổ chức lễ tổng kết thường niên, ông Bùi Anh Vũ - Chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Vũ group đã thay mặt công ty cho ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.