Các hoạt động sản xuất

 

Các sản phẩm của Thien Vu Production bao gồm: Thiết kế và sản xuất POSM (Point of Sale Material):

  • Thiết kế và sản xuất tất cả những vật dụng bán hàng tại các điểm bán hàng
  • Các nhãn hàng tiêu dùng
  • Chuỗi các cửa hàng trưng bày, kệ tủ trưng bày trong các cửa hàng, siêu thị, Biển hiệu, Billboards...


Hinh ảnh minh họa các sản phẩm của Thien Vu Production:

 hide